JustAndyy – 7 Augusti 2022

Åtalad: JustAndyy
Målsägande: Caretroll

Åtal: Skadegörelse, Stöld (2.2)
Beskrivning: Åtalad befann sig vid Målsägandes guardian-farm och stall blandade föremål ur kistorna
Bevis: Bildbevis

Utfall: Till målsägandes fördel.

Beslut: Skadestånd på 20 diamantblock till målsägande, Böter 4 diamantblock, Varning med litebans.

Laga makt:
Högsta Domare: LukasHallgren
Rättsdomare: Pixel065
Nämdemän: JomamaJr, McDreaamyy, JQhan